Du skal søge introduktionsstillinger lokalt på de enkelte sygehuse/afdelinger. De fleste specialer opslår deres introduktionsstillinger på sundhedsjobs.dk, men det kan være en god ide at kontakte afdelingen for at høre, hvornår de næste introduktionsstillinger slås op, og hvad du selv kan gøre for at komme i betragtning til en introduktionsstilling.


Stillingsopslag i Almen medicin, introduktion

Region Midtjylland
Almen medicin introduktionsstilling:
Ansøgningsfrist den 29. oktober 2019
Opslag - Vejledning - Faglig profil
Skema til prioritering af kommuner

Region Nordjylland
Almen medicin indtroduktionsstilling:
Ansøgningsfrist den 29. oktober 2019
Opslag - Vejledning - Faglig profil

De første introduktionsstillinger i Akutmedicin


Det nye speciale i Akutmedicin igangsættes nu med introduktionsuddannelse på alle 7 akutafdelinger i Videreuddannelsesregion Nord.

Introduktionsuddannelsen i akutmedicin foregår på akutafdelinger i Aarhus, Randers, Herning, Horsens, Viborg, Aalborg og Hjørring.

Introduktionsuddannelsen er 1-årig og følger Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse for Speciallægeuddannelse i Akutmedicin.

Se opslag på Sundhedsjobs