Ansættelsesudvalget består af en repræsentant for hver af de uddannelsesgivende afdelinger samt repræsentanter for specialet (yngre læge og speciallæger) og en repræsentant udpeget af Yngre Læger.

Udvalget vurderer ansøgerne ud fra både den skriftlige ansøgning og en ansættelsessamtale, med udgangspunkt i specialets faglige profil, som er udarbejdet af specialeselskabet.