I din hoveduddannelsen indgår 210 timers specialespecifikke kurser. Disse kurser tilrettelægges af de videnskabelige selskaber i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Hvert speciale har en hovedkursusleder, der har ansvaret for kurserne.

 

Information

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde en oversigt over specialernes specialespecifikke kurser med angivelse af hovedkursusleder, tilmelding og tidspunkt for afholdelse af kurserne. Spørgsmål til de specialespecifikke kurser rettes til hovedkursusleder.

Vejledning

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som beskriver formål og indhold med de specialespecifikke kurser.

Retsgrundlag

I henhold til 'Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger' skal der indgå et teoretisk uddannelsesprogram bestående af bl.a. specialespecifikke kurser.