Som led i din hoveduddannelse indgår en række obligatoriske specialespecifkke kurser.

Kurserne udbydes og tilrettelægges i et samarbejde specialeselskaberne og Sundhedsstyrelsen.

Du kan læse mere om kurserne, tilmelding og og kontaktoplysninger på kursusledelserne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Specialespecifikke kurser

Vigtig information

  • Kurserne skal være gennemført og godkendt inden du kan søge og opnå speciallægeanerkendelse
  • De gennemførte kurser godkendes i uddannelseslæge.dk af kursusudbyderen.
  • Dokumentation for gennemført kursus skal medsendes din ansøgning om speciallægeanerkendelse.

Retsgrundlag

Kurserne udbydes i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledninger og bekendtgørelser.

Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger

Vejledning om de specialespecifikke kurser i den lægelige videreuddannelse