Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.

Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

Uddannelsesprogrammer tilhørende Målbeskrivelsen 2012:
Aalborg - Hjørring - 11. juni 2014
Aalborg - Randers - 11. juni 2014
Aalborg - Viborg - 11. juni 2014
Aarhus - Randers - 11. juni 2014
Aarhus - Viborg - 11. juni 2014