Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.

Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

Uddannelsesprogrammer tilhørende Målbeskrivelsen 2018:

HE Midt - AUH - 9. juni 2023

HE Midt-AUH-HE Midt - 28. juni 2019

Randers - AUH - Randers - 16. februar 2021

Randers - AUH - Randers - 28. juni 2019

Aalborg UH-Hjørring-Aalborg UH - 28. juni 2019

Hjørring-Aalborg UH-Hjørring - 28. juni 2019

Horsens-AUH-Horsens - 28. juni 2019

HE Vest - AUH - HE Vest - 28. juni 2019