Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.

Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

Uddannelsesprogrammer tilhørende Målbeskrivelsen 2014:

Aarhus - Viborg - 15. december 2023

Aarhus - Gødstrup - 3. juni 2022
Aarhus - Randers - 3. juni 2022
Aalborg - KMA - Randers - 31. januar 2020
Aalborg - KMA - Hjørring - 8. februar 2019
Aarhus - Herning - 13. maj 2015
Aarhus - Randers - 24. juli 2015
Aalborg - Randers - 7. juli 2015