Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2016 målbeskrivelsen

Aarhus - Aalborg -Aarhus - 2020
Aalborg - Aarhus - Aalborg - 2020


2004 målbeskrivelsen
Odense - Skejby - 4. september 2008
Skejby - Aalborg eller Aalborg - Skejby - 2004