Det specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter på sine møder spørgsmål om specialets lægelige videreuddannelse.

Udvalget arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord.

Her finder du dagsordener og referater fra udvalgets arbejde

Abonnér

Dagsordner og referater

Se alle dagsordener og referater fra dette mødeforum

Referat
til
mødet i Psykiatri - uddannelsesudvalg
den 2. september 2019 kl. 09:00
i C2 parterre, Regionshuset Viborg


Sagnr.: 1-30-72-275-18

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-275-18

2. eventuel opfølgning på referat fra sidst

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-275-18

3. Nyt fra afdelingerne

Det indstilles,

at afdelingerne orienterer om seneste nyt af uddannelsesmæssig karakter

 

fx problemområder for uddannelse i afdelingen, eller nye uddannelsestiltag som inspiration til de øvrige afdelinger

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-275-18

4. Ansøgning fra afdelingen 'Funktionelle lidelser, AUH' om at indgå i hoveduddannelsen i psykiatri / Oplæg fra Lise Kirstine Gormsen, UAO

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget, på baggrund af ansøgning(se bilag) og oplæg fra Lise Kirstine Gormsen, vurderer om afdelingen 'Funktionelle lidelser, AUH' kan indgå i hoveduddannelsen i psykiatri

Sagsfremstilling

Uddannelsesansvarlige overlæge Lise Kirstine Gormsen ansøger på vegne af Afdelingen for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitethospital om at indgå i hoveduddannelsen i psykiatri.

 

Lise vil deltage i uddannelsesudvalgsmødet under dette punkt og holde et kort oplæg om, hvad hendes afdeling kan levere i forhold til speciallægeuddannelsen i psykiatri.

 

Se ansøgningen i bilag for flere detaljer, herunder hvilke kompetencer Lise mener, der kan opnås på hendes afdeling.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-275-18

5. Ændring i sammensætning af HU-forløb

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget drøfter, om der skal ændres i forløbssammensætningen for HU-forløb for at gøre dem mere attraktive

Sagsfremstilling

PKL har fået en henvendelse fra den lægefalige direktør i psykiatri i Region Midtjylland angående muligheden for at ændre på forløbssammensætningen af hoveduddannelsesforløbene for at gøre dem mere attraktive at søge.

 

Uddannelsesudvalget har tidligere drøftet dette emne på opfordring fra psykiatriledelsen, hvor der dengang ikke var opbakning fra uddannalelsesudvalget til at lave ændringer i de nuværende hoveduddannelsesforløb.

 

Se bilag med oversigt over hoveduddannelsesforløbene i Videreuddannelsesregion Nord samt oversigt over hvilke forløb, der er de mest søgte.

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-275-18

6. Introstilling i psykiatri på Retspsykiatrisk Afdeling, AUH Psykiatrien

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget, vurderer om Retspsykiatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital kan indgå som uddannelsessted for introduktionslæger i psykiatri

Sagsfremstilling

Ledende overlæge på Retspsykiatrisk Afdeling, AUH har søgt om at have introlæger i psykiatri.

 

Kirsten Nitschke vil uddybe dette punkt.

 

I den nuværende dimensioneringsperiode er der en minimumsdimensionering på 18 og en maksimumsdimensionering på 36, som er fordelt ud på de nuværende afdelinger, der har introduktionslæger/er godkendt til at have introduktionslæger.

 

Såfremt Retspsykiatrisk Afdeling skal indgå i introduktionsuddannelsen, skal der aftales en ny fordeling af minimum og maksimumsdimensionering blandt afdelingerne.

 

Det er Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse der endeligt beslutter, om afdelingen kan indgå i introduktionsuddannelsen samt den ny fordeling af minimum- og maksimumsdimensionering.

 

Se bilag for uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i psykiatri på Retspsykiatrisk Afdeling, AUH Psykiatrien.

 

Se bilag for den gældende lægefaglige indstilling for introduktionsuddannelsen, der viser fordelingen af introstillinger på alle afdelingerne i Videreuddannelsesregion Nord(se side 2)

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-31-77-1-18

7. Nyt fra VUS

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

 

Nye KBU tal (opdateret 12. juni 2019)

  • Opdaterede tal omkring KBU-trækning. Udvikling i antal KBU-læger på landsplan fra 2015-2 og frem skulle inden for de kommende år bidrage til at afhjælpe de nuværende udfordringer omkring ubesatte I- og H-forløb i Nordjylland og Midtjylland.

 

Runde

Nationalt*

VUR Nord**

Region Midtjylland**

Region Nordjylland**

1. halvår 2013

399

125

84

41

2. halvår 2013

385

118

82

36

1. halvår 2014

353

117

77

40

2. halvår 2014

335

109

75

34

1. halvår 2015

437

135

93

42

2. halvår 2015

533

162

111

51

1. halvår 2016

536

169

116

53

2. halvår 2016

641

208

140

68

1. halvår 2017

589

188

127

61

2. halvår 2017

634

208

138

70

1. halvår 2018

618

201

134

67

2. halvår 2018

734

241

163

78

1. halvår 2019

604

203

133

70

2. halvår 2019

639

 212

146

66

*Antal tilmeldte til KBU

 

 

 

**Faktisk antal besatte forløb

 

 

 

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-275-18

8. Næste møde

Det indstilles,

at uddannelsesudvalget aftaler dato og mødested for næste uddannelsesudvalgsmøde
Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-275-18

9. Eventuelt

Tilbage til toppen
Sagnr.: 1-30-72-275-18

10. Deltagere

Sagsfremstilling

Deltagere:

 

Morten Kjølbye, PKL

Runa Sturlason, Ledende overlæge, Regionspsykiatrien Randers (deltog fra 9.00-11.30)

Bente Brysting, UAO, Afdeling for Psykoser - AUH Psykiatrien

Thea Færch Grønfeldt, UAO, Regionspsykiatrien Horsens

Kirsten Nitschke, UAO, Retspsykiatrien - AUH Psykiatrien

Birthe Linde, UAO, Regionspsykiatrien Vest

Inge Alice de Miranda, Afdeling for depression og angst - AUH Psykiatrien

Anders Lindelof, UAO, Regionspsykiatrien Randers (deltog fra kl. 11.00)

Jonas Hansen, UKYL, Regionspsykiatrien Horsens

Marie Brandsborg, UKYL, Regionspsykiatrien Vest

Marton Asztalos, UKYL, Klinik Psykiatri Nord

Teodora Popa, Klinik Psykiatri Syd

Jesper Kjær, UKYL, Afdeling for depression og angst - AUH Psykiatrien

Anja Bangsgaard Lyngs, UKYL, Regionspsykiatrien Randers

Mette Thorgaard, UKYL, Afdeling for psykoser - AUH Psykiatrien

Thorbjørn Gregersen, UKYL, Klinik Psykiatri Syd

Ana Lisa Martins Carmo, UKYL, Regionspsykiatrien Midt, Silkeborg

Lise Kirstine Gormsen, UAO, Funktionelle Lidelser, AUH (deltog under punkt 4)

Kasper Clausen, Videreuddannelsessekretariatet (referent)

 

 

 

 

Tilbage til toppen