Der er mulighed for at ansøge om merit for kompetencer og tid, såfremt kompetencer i et uddannelsesforløb dækker kravene i et andet uddannelsesforløb.  

Du kan alene søge om merit på baggrund af en stilling, der er godkendt til uddannelse (klassificerede stilling). Der kan dermed ikke søges om merit på baggrund af en ansættelse i et vikariat indenfor samme speciale.

Der kan foretages meritvurdering før eller imens du er ansat i uddannelsesforløbet, hvortil der ansøges om merit.

Der kan søges om merit på baggrund af følgende klassificerede uddannelsesstillinger:

  1. Introduktionsstilling → Introduktionsstilling
  2. Introduktionsstilling → element i hoveduddannelse i et andet speciale
  3. Hoveduddannelse i ét speciale → Hoveduddannelse eller introduktionsstilling i et andet speciale

Bemærk, at der ikke kan søges om merit for kompetencer opnået i KBU.

Alle meritvurderinger og meritafgørelser sker ud fra en konkret individuel vurdering.

Se Vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen

Ansøgning om merit

Følgende skemaer anvendes i forbindelse med meritvurdering af kompetencer opnået:

I Danmark:

Ansøgningsskema om merit for kompetencer opnået i Danmark 

I udlandet:

Ansøgningsskema om merit for kompetencer opnået i udlandet

Ved forskning:

Ansøgningsskema om merit for kompetencer opnået v. forskning

Derudover findes der specialespecifikke meritprocedure i Almen medicin. Følgende skema anvendes:

Procedure meritansøgning almen medicin

I akutmedicin er der desuden en særlig meritordning ifm. oprettelsen af specialet. Meritordningen kan være relevant, hvis du er en uddannelseslæge undervejs i en speciallægeuddannelse i et andet speciale end akutmedicin, men ønsker at skifte til akutmedicin. Hvis du ønsker at søge merit via denne ordning, skal Videreuddannelsessekretariatet have modtaget ansøgningen senest den 31. december 2024.
Følgende skema anvendes:

Meritansøgningsskema akutmedicin.doc

For øvrige, der ønsker at søge om merit i akutmedicin, kan der søges merit via den almindelige meritordning (se ansøgningsskemaet: Ansøgning og indstilling om merit for kompetencer opnået i Danmark under 2003 – ordningen ovenfor.