Målgruppen

Målgruppen er afdelingsledelser, uddannelsesansvarlige overlæger, uddannelseskoordinerende yngre læger, hovedvejledere, feedbackfacilitatorer, uddannelseslæger og andre med interesse i 360°’s feedback.

Formål

Formål er at give en oversigt over metoden 360°’s feedback i den lægelige videreuddannelse baseret på det set-up, der anvendes på hospitalsenhederne i Videreuddannelsesregion Nord.

Definition 360°’s feedback

360°’s feedback er et udviklingsredskab, hvor feedbackmodtageren - her uddannelseslægen - på baggrund af systematisk indsamlet feedback får viden om, hvordan samarbejdspartnere oplever vedkommendes handlinger og adfærd i daglig klinisk praksis.

Formål med 360°’s feedback i den lægelige videreuddannelse

360°’s feedback i den lægelige videreuddannelse skal:

  • understøtte uddannelseslægens kompetenceudvikling
  • medvirke til at opfylde krav fra målbeskrivelser og uddannelsesprogrammer
  • medvirke til at gøre feedback til en naturlig del af lægekulturen
  • være en hjælp til at give feedback primært på lægerollerne kommunikator, samarbejder, professionel og leder/organisator/administrator