Statistik for opslåede og besatte uddannelsesforløb i hvert speciale i Videreuddannelsesregion Nord:

2022 (Introforløb opdateret pr. 26/10-2022)
2022 (HU-stillinger opdateret pr. 26/10-2022)
2021 (Introforløb opdateret pr. 24/11-2021)
2021 (HU-stillinger opdateret pr. 5/11-2021)
2020 (Introforløb opdateret pr. 1/11 2020)
2020 (HU-stillinger opdateret pr. 26/10 2020)
2019 (HU-stillinger opdateret pr. 10/2 2020)
2018
2017
2016
 (opdateret pr. 3/2 2017)
2016
2015 
2014

2013
2012
2011
2010
2009

Sundhedsstyrelsen fastlægger i dimensioneringsplanen, hvor mange introduktions- og hoveduddannelsesforløb, der skal opslås i hvert speciale. Dimensioneringsplanen ligger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du også finder opgørelser over opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb for hele landet.

 

Nye KBU tal (opdateret august 2022)
Opdaterede tal omkring KBU-trækning. Udvikling i antal KBU-læger på landsplan fra 2015-2 og frem skulle inden for de kommende år bidrage til at afhjælpe de nuværende udfordringer omkring ubesatte I- og H-forløb i Nordjylland og Midtjylland.

KBU tal fra 2015 og frem

 

Revideret 01-11-2022