Statistik for opslåede og besatte uddannelsesforløb i hvert speciale i Videreuddannelsesregion Nord:

2023 (HU-stillinger, 1. halvår - opdateret pr. 26/4-2023)
2022 (Introforløb opdateret pr. 26/10-2022)
2022 (HU-stillinger opdateret pr. 26/10-2022)

Sundhedsstyrelsen fastlægger i dimensioneringsplanen, hvor mange introduktions- og hoveduddannelsesforløb, der skal opslås i hvert speciale. Dimensioneringsplanen ligger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du også finder tidligere opgørelser over opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb for hele landet.

 

Statistik for besatte KBU-forløb (opdateret august 2022)
KBU tal fra 2015 og frem

 

Revideret 10-08-2023