Statistik for opslåede og besatte uddannelsesforløb i hvert speciale i Videreuddannelsesregion Nord:

2020 (Introforløb opdateret pr. 1/11 2020)
2020 (HU-stillinger opdateret pr. 26/10 2020)
2019 (HU-stillinger opdateret pr. 10/2 2020)
2018
2017
2016
 (opdateret pr. 3/2 2017)

2016
2015 
2014

2013
2012
2011
2010
2009

Sundhedsstyrelsen fastlægger i dimensioneringsplanen, hvor mange introduktions- og hoveduddannelsesforløb, der skal opslås i hvert speciale. Dimensioneringsplanen ligger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du også finder opgørelser over opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb for hele landet.

 

Revideret 15-12-2020