Statistik for opslåede og besatte uddannelsesforløb i hvert speciale i Videreuddannelsesregion Nord:

2024 (HU-stillinger opdateret pr. 01/05-2024)

2023 (HU-stillinger opdateret pr. 10/11-2023)

2023 (Introforløb opdateret pr. 10/11-2023)

Sundhedsstyrelsen fastlægger i dimensioneringsplanen, hvor mange introduktions- og hoveduddannelsesforløb, der skal opslås i hvert speciale. Dimensioneringsplanen ligger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du også finder tidligere opgørelser over opslåede og besatte hoveduddannelsesforløb for hele landet.

 

Statistik for besatte KBU-forløb (opdateret august 2022)
KBU tal fra 2015 og frem

 

Revideret 12-06-2024