De specialespecifikke uddannelsesudvalg drøfter spørgsmål om specialernes lægelige videreuddannelse. Udvalgene arbejder på at sikre og udvikle en ensartet, høj kvalitet i speciallægeuddannelsen på alle uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Nord. 


I Videreuddannelsesregion Nord har vi et specialespecifikt uddannelsesudvalg for alle specialer undtagen nogle mindre specialer med tværregionale ansættelses- og uddannelsesudvalg. 

Hvem deltager i uddannelsesudvalget
Udvalgene er sammensat af repræsentanter fra de afdelinger, der indgår i speciallægeuddannelsen. I udvalgene finder du altid: 

• PKL (formand) 
• Uddannelsesansvarlig overlæge fra alle afdelinger 
• Repræsentation fra uddannelsessøgende i videreuddannelsesregionen 
• Videreuddannelsessekretariatets AC-fuldmægtig, der sekretariatsbetjener specialet 

Der er lavet et fælles kommissorium for uddannelsesudvalgene. 

Under de enkelte specialer kan du finde referater fra møderne i uddannelsesudvalget.