Personer med udenlandsk lægeuddannelse skal autoriseres efter reglerne om dansk autorisation, for at kunne arbejde som læge i det danske sundhedsvæsen. Enhver udenlandsk læge skal således inden prøveansættelse eller regulær ansættelse have vurderet sin uddannelse erhvervet i udlandet. Styrelsen for patientsikkerhed foretager vurderingen af, om den udenlandske lægeuddannelse kan sidestilles med den danske lægeuddannelse. Det er Styrelsen for patientsikkerhed der, som den eneste myndighed, tildeler autorisationer.

Se Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside for vejledning og ansøgningsskemaer.

Sprog- og kommunikationstræning


Region Midtjylland
I Region Midtjylland tilbydes gratis sprogtræning til udenlandske læger under uddannelse, som ikke har lært tilstrækkeligt dansk via de kommunale tilbud. Det er den ansættende afdeling, der skal ansøge om sprogtræningen til uddannelseslægen.

Evalueringsansættelser & KBU-lignende forløb

Region Midtjylland og Region Nordjylland har etableret regionale kandidatbanker for udenlandsk uddannede læger, der søger en evalueringsansættelse eller et KBU-lignende forløb. Det er muligt at søge følgende ansættelser via de regionale kandidatbanker:

Evalueringsansættelser af 2x6 måneders varighed

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Evalueringsansættelser af 1x6 måneders varighed

Region Midtjylland og Region Nordjylland

Der kan rettes henvendelse til VUS@stab.rm.dk (Region Midtjylland) og christoffer.knudsen@rn.dk (Region Nordjylland) ved spørgsmål om de regionale kandidatbanker.