Personer med udenlandsk lægeuddannelse skal autoriseres efter reglerne om dansk autorisation, for at kunne arbejde som læge i det danske sundhedsvæsen. Enhver udenlandsk læge skal således inden prøveansættelse eller regulær ansættelse have vurderet sin uddannelse erhvervet i udlandet. Styrelsen for patientsikkerhed foretager vurderingen af, om den udenlandske lægeuddannelse kan sidestilles med den danske lægeuddannelse. Det er Styrelsen for patientsikkerhed der, som den eneste myndighed, tildeler autorisationer.

Se Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

for vejledning og ansøgningsskemaer.

Region Midtjylland
I Region Midtjylland tilbydes gratis sprogtræning til udenlandske læger under uddannelse, som ikke har lært tilstrækkeligt dansk via de kommunale tilbud. Det er den ansættende afdeling, der skal ansøge om sprogtræningen til uddannelseslægen.