Ud over grundkurset skal der indgå op til yderligere 7 dages teori i forskningstræningen. 

Forskellige muligheder for modul II
Nogle specialer benytter sig af det fælles Modul II kursus af 4 dages varighed, som udbydes af Health, Aarhus Universitet. Andre specialer har tilrettelagt et særligt forløb, som er nærmere beskrevet i specialets lægefaglige indstilling.

Flere specialer har, udover det fælles Modul II, tilrettelagt seminardage, som kan indeholde præsentation af forskning i specialet, vejledning i grupper, mundtlig fremlæggelse af projektet for andre læger i hoveduddannelse m.v.

Se de nærmere informationer under de enkelte specialers lægefaglige indstillinger til forskningstræning. 

Tilmelding til fælles modul II kursus
Det er Forskeruddannelsen ved Health, Århus Universitet, som står for afholdelsen af det fælles Modul II kursus. Tilmelding foregår via deres hjemmeside, hvor du også finder yderligere information om indhold og afholdelse af kurserne.

Specialespecifikt kursus modul II 
Det specialespecifikke Modul II kursus kan være et teoretisk forløb, som er udbudt af et specialeselskab. I nogle specialer deltager de yngre læger fra Videreuddannelsesregion Nord, Syd og Øst i det samme forløb.

Flere specialer har tilrettelagt seminardage, som kan indeholde præsentation af forskning i specialet, vejledning i grupper, mundtlig fremlæggelse af projektet for andre læger i hoveduddannelse m.v.

Særligt for almen medicin, kirurgi og gynækologi og obstetrik
Almen medicin, kirurgi og gynækologi og obstetrik har har egne samlede specialespecifikke forløb for hele den Teoretiske forskningstræning.

Forskningstræningskursus for kommende speciallæger i Psykiatri

Du finder programmet for forskningstræning, via dette link

 

Forskningstræningskursus for kommende speciallæger i Pædiatri

Du finder programmet for forskningstræning, via dette link

Revideret 04-06-2024