Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.

Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

Uddannelsesprogrammer tilhørende Målbeskrivelsen 2022:
Gødstrup - AUH - 2023

AUH - Gødstrup - 2023

 

Uddannelsesprogrammer tilhørende Målbeskrivelsen 2014:
AaUH - AUH - 2017

AUH - AaUH - 2017