Arbejdsmedicin er et speciale med læge- og psykologfaglig ekspertise indenfor sammenhængen mellem helbred, sygdom og arbejde.
Vi udfører både individ- og arbejdspladsbaserede kliniske udredninger med henblik på at fremme sunde og sikre arbejdsmiljøer.

Præsentation af specialet

Du kan finde præsentation af specialet i specialeplanen og i målbeskrivelsen for specialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan desuden finde information om specialet på specialeselskabets hjemmeside.

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin:
dasam.dk