Arbejdsmedicin er et speciale med læge- og psykologfaglig ekspertise indenfor sammenhængen mellem helbred, sygdom og arbejde.
Vi udfører både individ- og arbejdspladsbaserede kliniske udredninger med henblik på at fremme sunde og sikre arbejdsmiljøer.

Præsentation af specialet

Du kan finde præsentation af specialet i specialeplanen og i målbeskrivelsen for specialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan desuden finde information om specialet på specialeselskabets hjemmeside.

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin:
dasam.dk 

Faglig profil

Den faglige profil indeholder en beskrivelse af specialet samt de potentialer og de vigtigste kvalifikationer, der lægges vægt på ved vurdering og prioritering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb.

Danske Regioner udmelder den faglige profil efter indstilling fra specialets videnskabelige selskab.