Ansøgning

Du skal sende din ansøgning elektronisk.

Her finder du en vejledning i, hvordan du søger hoveduddannelse i specialet:

Vejledning - Gynækologi og Obstetrik 


Når du har læst ovenstående vejledning er du klar til at udfylde den elektroniske ansøgning.

Ansøg om hoveduddannelse

Faglig profil

Den faglige profil indeholder en beskrivelse af specialet samt de potentialer og de vigtigste kvalifikationer, der lægges vægt på ved vurdering og prioritering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb.

Danske Regioner udmelder den faglige profil efter indstilling fra specialets videnskabelige selskab.

Vurderingsskema

Er du aktuelt i en introduktionsstilling i specialet, og er det ikke er muligt at få den godkendt i Uddannelseslæge.dk, før du skal søge hoveduddannelse, skal du medsende et udfyldt og underskrevet vurderingsskema.

Specialespecifikke dokumenter til ansættelsesprocessen