Præsentation af specialet

Du kan finde præsentation af specialet i specialeplanen og i målbeskrivelsen for specialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan desuden finde information om specialet på specialeselskabets hjemmeside.

Dansk selskab for Gynækologi og Obstetrik:

dsog.dk

Faglig profil

Den faglige profil indeholder en beskrivelse af specialet samt de potentialer og de vigtigste kvalifikationer, der lægges vægt på ved vurdering og prioritering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb.

Danske Regioner udmelder den faglige profil efter indstilling fra specialets videnskabelige selskab.

Specialespecifikke dokumenter til ansættelsesprocessen
Ansættelsesprocedure
Dokumenter til ansøgere:
Skabelon - Struktureret CV
Div. bilag til ansøgningen
Ansøgningsskema - marts 2023

Dokumenter til ansættelsesudvalget:
Vurderingsskema for ansættelsesudvalget