Specialets lægefaglige indstilling beskriver sammensætning og fordeling af uddannelsesstillinger i specialet fordelt på hospitaler/afdelinger.

Den lægefaglige indstilling er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV).

Datoen angiver, hvornår indstillingen er godkendt.


Lægefaglig indstilling – 24. maj 2023

Hensigtserklæring vedr. forskning - 15. januar 2021

For visning af den lægefaglige indstilling i forskningstræning anvendes følgende link: LFI Forskningstræning 

Revideret 30-03-2023