Patologisk anatomi og cytologi er et diagnostisk speciale. Patologer stiller diagnoser på baggrund af vævs- og celleforandringer og en detaljeret viden om sygdomme og om kroppens reaktionsmåder. Diagnoserne stilles ved makroskopisk og mikroskopisk undersøgelse af væv og celler suppleret med en række specielle, molekylærbiologiske teknikker.

I specialet arbejder man med stort set alle sygdomme, selv om der på de fleste afdelinger findes subspecialisering, hvor de individuelle speciallæger koncentrerer sig om enkelte organer.

Du kan finde en mere uddybende præsentation af specialet i specialeplanen og i målbeskrivelsen for specialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan desuden finde information om specialet på specialeselskabets hjemmeside