Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2014 målbeskrivelsen
Aalborg-Vest-Aalborg - 18. januar 2021
Aarhus-Vest-Aarhus - 18. januer 2021
Aalborg-RH Nordjylland-AUH-Aalborg - 18. januar 2021
Aarhus-Aalborg-Aarhus - 3. maj 2019
Viborg-Aarhus - 26. april 2016
Viborg-Aalborg - 26. april 2016
Aarhus-Viborg - 22. juni 2017
Holstebro-Aarhus - 22. juni 2017
Aalborg-Frederikshavn-Aarhus - 22. juni 2017
Holstebro-Aalborg - 22. juni 2017

2009 målbeskrivelsen
Region nord - 27. maj 2009

2004 målbeskrivelsen

Holstebro - Skejby - 2006
Holstebro - Aalborg - 2004
Viborg - Skejby - 2004