Specialets lægefaglige indstilling beskriver sammensætning og fordeling af uddannelsesstillinger i specialet fordelt på hospitaler/afdelinger.

Den lægefaglige indstilling er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV).

Datoen angiver, hvornår indstillingen er godkendt.


Lægefaglig indstilling - oktober 2023