Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.

Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

Uddannelsesprogrammer tilhørende målbeskrivelsen 2022:
Gødstrup - 3. maj 2024

 

Uddannelsesprogrammer tilhørende Målbeskrivelsen 2017:
Aarhus Universitetshospital - 04.05.2018
Hospitalsenheden Vest/Holstebro - 31.08.2018
RHN, Frederikshavn - Aalborg - 16.09.2019
Aalborg Universitetshospital - 16.09.2019