Kurset udbydes af både Region Nordjylland, HR - Uddannelse og Læring og af Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland.

Formål
Formålet med kurset i Akut kommunikation, behandling og transport er at understøtte dine muligheder for at erhverve kompetencer til at foretage genoplivning svarende til intermediært niveau (læringsmål 1 i målbeskrivelsen) samt kunne modtage den akut syge patient og initiere relevant behandling (læringsmål 8 i målbeskrivelsen).


Du skal kunne:

  • Initiere hjertestopbehandling, inkl. hjertemassage, ventilation og DC stød på relevant indikation
  • Give livreddende primær medicinsk behandling.

Du forventes at kunne håndtere følgende kliniske billeder:

  • Patienten med sløret bevidsthedsniveau.
  • Patienten med vejrtrækningsproblemer.
  • Patienten med febertilstande.
  • Patienten med akutte smertetilstande.
  • Patienten med blødningstilstand.
  • Patienten med akut operationskrævende tilstand.
  • Patienten med depressive tilstande eller angstsymptomer.

Hensigten er, at du bliver i stand til at agere i dagligdagen på en hospitalsafdeling, hvorfor yderligere kompetencer indenfor rollen medicinsk ekspert og rollerne akademiker, samarbejder og professionel er nkluderet i kurset.

Yderligere information
For yderligere oplysninger om kursets indhold, afholdelse, tilrettelæggelse samt tilmelding, henvises til kursusudbydernes hjemmesider:

Region Nordjylland, HR - Mennesker og Organisation

Region Midtjylland, Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling.