Kommunikationskurset udbydes af både Region Nordjylland og af Region Midtjylland.

Formål
Formålet med kurset i Kommunikation er at understøtte dine  muligheder for at erhverve og demonstrere, at du kan kommunikere med patienter, pårørende, kolleger og andre samarbejdspartnere

Du skal kunne:

  • Informere relevant om diagnose og behandling til patienter og pårørende.
  • Fremlægge, videregive og diskutere en klinisk problemstilling klart og præcist med kolleger og andre samarbejdspartnere.
  • Udvise empati, respekt og situationsfornemmelse i dialogen med patient og/eller pårørende.


Hensigten er, at kurset understøtter dig i at blive i stand til at agere i dagligdagen på en hospitalsafdeling og i almen praksis. Kompetencer inden for rollerne sundhedsfremmer, samarbejder og professionel, foruden kommunikatorrollen, vil være inkluderet i kurset. 

Følgende delmål fra læringsmål 11, 12, 13, og 14 i målbeskrivelsen er inkluderet i kurset. Basislægen skal kunne:

  • Afdække forhold i patientens aktuelle livs- og sygdomssituation og andre helbredsmæssige forhold, som kan have betydning for prognose- og behandlingsmuligheder (læringsmål 11).
  • Indgå i og reflektere over samarbejdsrelationer med såvel lægekollegaer som andet sundhedspersonale (læringsmål 12).
  • Demonstrere forståelse for samarbejde på tværs af specialer og sektorer som forudsætning for det gode patientforløb (læringsmål 12).
  • Reflektere over egen viden og evner samt erkende sine begrænsninger (læringsmål 13).
  • Strukturere og prioritere det kliniske arbejde (læringsmål 14).
  • Lede relevante behandlingsteam (læringsmål 14).


Yderligere information
For yderligere oplysninger om kursets indhold, afholdelse, tilrettelæggelse samt tilmelding, henvises til kursusudbydernes hjemmesider:

Region Midtjylland

Region Nordjylland


Retsgrundlag
Målbeskrivelsen for den Kliniske Basisuddannelse findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Kontaktpersoner
Region Nordjylland, HR – Uddannelse,Læring og Ledelse:
Koordinator: Charlotte Fonseca,
Mail:chkf@rn.dk, tlf.: 2249 1894

Region Midtjylland, Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling
Line Thorsager Scheffler, uddannelseskoordinator, mail: line.scheffler@stab.rm.dk, tlf.: 2937 1583