For at være kvalificeret til et sammenhængende uddannelsesforløb, hvor der indgår KBU, skal du søge inden for den i opslaget angivne ansøgningsfrist og være tilmeldt den aktuelle KBU-runde ved Sundhedsstyrelsen.

Hvis du tilbydes og accepterer et sammenhængende uddannelsesforløb, udgår du dog af KBU-lodtrækningssystemet og modtager hermed ikke et lodtrækningsnummer, da du i stedet er garanteret den stilling, du har søgt og accepteret.

Sammenhængende uddannelsesforløb KBU, intro-og hoveduddannelse, Region Midtjylland, Distrikt midt
Opslag - Vejledning - Prioriteringsdokument, Midt

Sammenhængende uddannelsesforløb KBU, Intro-og Hoveduddannelse, Region Midtjylland, Distrikt vest
Opslag - Vejledning - Prioriteringsdokument, vest

Region Midtjylland
For yderligere spørgsmål til de sammenhængende forløb, der inkluderer KBU, kan du kontakte vus@stab.rm.dk.

Region Nordjylland
For yderligere spørgsmål til de sammenhængende forløb, der inkluderer KBU, kan du finde kontaktoplysnninger her.