Lægefaglig indstilling for sammensætning og fordeling af uddannelsesforløb
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse (DRRLV) godkender sammensætningen af uddannelsesforløb og fordelingen af uddannelsesstillinger. Som PKL for KBU eller for et speciale kan du lave en lægefaglig indstilling til DRRLV, hvor du anbefaler sammensætningen og fordelingen af uddannelsesforløb.

Specialets kontaktperson i Videreuddannelsessekretariatet tilbyder at lave et udkast, når der skal laves en ny lægefaglig indstilling.

Du kan også hente hjælp til at lave en lægefaglig indstilling i Procedure for godkendelse af sammensætning og fordeling af lægelige uddannelsesstillinger i Videreuddannelsesregion Nord,  Vejledende retningslinje for sammensætning af hoveduddannelsesforløb og Vejledning vedr. kliniske ansættelser i hoveduddannelsen for visse små tværgående specialer. Før indstillingen skal behandles i DRRLV, skal dens indhold drøftes i det specialespecifikke uddannelsesudvalg.

De lægefaglige indstillinger behandles på møder i DRRLV. Det er en god ide at være opmærksom på mødedatoer for DRRLV og deadlines for aflevering af punkter og bilag til Videreuddannelsessekretariatet.

Som PKL skal du også sikre, at der findes godkendte uddannelsesprogrammer, for de godkendte uddannelsesforløb.

Skabelon til lægefaglig indstilling for hoveduddannelsen

Skabelon til lægefaglig indstilling for introduktionsstillinger


Lægefaglig indstilling for forskningstræning
Der er også en lægefaglig indstilling for forskningstræning i hvert speciale. Som PKL skal du sikre, at den lægefaglige indstilling er opdateret. Hvis du skal lave en ny lægefaglig indstilling for forskningstræning til DRRLV, skal du bruge denne skabelon.