Uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammerne beskriver, hvorledes de kompetencer, der er anført i specialets målbeskrivelse opnås i konkrete uddannelsesforløb.
Uddannelsesprogrammerne er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen efter hvert enkelt uddannelsesprogram angiver, hvornår det er godkendt.

2018 målbeskrivelsen
Herning - 3. maj 2019
Hjørring - 3. maj 2019
Horsens - 3. maj 2019
Randers - 14. december 2018
Viborg - 14. december 2018

2013 målbeskrivelsen
Horsens - 11. juni 2014
Randers - 11 juni 2014
Vest - 11. juni 2014
Viborg - 11. juni 2014
Sygehusvendsyssel - 01. oktober 2015
Thy-Mors - 01. oktober 2015

2007 målbeskrivelsen
Appendiks - Ultralyd
Appendiks - Ultralyd kompetencekort

Lægefaglig indstilling

Den lægefaglige indstilling beskriver sammensætning og fordeling af uddannelsesstillinger i specialet fordelt på hospitaler/afdelinger. Den lægefaglige indstilling er godkendt af Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse. Datoen angiver, hvornår indstillingen af godkendt.

Lægefaglig indstilling - 30. maj 2018