Præsentation af specialet
Du kan finde præsentation af specialerne i specialeplanen og i målbeskrivelsen for specialerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Du kan desuden finde information om specialerne på specialeselskabernes hjemmesider.

Faglig profil
Den faglige profil indeholder en beskrivelse af specialet samt de potentialer og de vigtigste kvalifikationer, der lægges vægt på ved vurdering og prioritering af ansøgere til hoveduddannelsesforløb. Danske Regioner udmelder den faglige profil efter indstilling fra specialets videnskabelige selskab.

IM: Endokrinologi
IM: Gastroenterologi og hepatologi
IM: Geriatri
IM: Hæmatologi
IM: Infektionsmedicin
IM: Kardiologi
IM: Lungesygdomme
IM: Nefrologi
IM: Reumatologi

Vurderingsskema - generel vurdering